4 grunner til å velge fersk mat uten konserveringsmidler

4 grunner til å velge fersk mat uten konserveringsmidler

Begrepet “kortreist mat” er blitt veldig populært. Det handler om at vi som konsumenter skal få sunn, fersk, god mat, samtidig som vi støtter et miljøvennlig og bærekraftig jordbruk. Ved […]

Korn og korndyrking

Korn og korndyrking

Korn er den viktigste kilden til mat på jorda. Når man snakker om korn, er det egentlig en samlebetegnelse for mange forskjellige former for gress som dyrkes for at man […]

Hold av svin

Hold av svin

Dersom du liker skinke og bacon, har du sikkert skjønt at svineholdet er en grunnleggende del av landbruket både i Norge og internasjonalt. Til tross for at vi har mange […]

Storferaser i Europa og i Norge

Storferaser i Europa og i Norge

Selv om mye i krøtterverdenen dreier seg om Storbritannia og USA, er det ingen tvil om at også det kontinentale Europa har mye å bidra med. For eksempel er de […]

Storferaser i verden

Storferaser i verden

I de fleste land i den vestlige verden finner man ikke lenger så ofte kombinasjonsfe som har egenskaper, både i forhold til melk og kjøtt. Der har de i stedet […]

Fakta om storfe

Fakta om storfe

Storfe er en samlebetegnelse om tamfe som tilhører forskjellige deler av oksefamilien, og er altså det dyret som avhengig av kjønn og alder blir kalt ku, okse, kvige, eller kalv. […]

Kompetansekravene til husdyrhold

Kompetansekravene til husdyrhold

I Norge er noe av det vanligste innenfor landbruket at bønder satser på hold av kyr, geiter, sauer, griser, høns, eller andre dyr. De som driver med denne formen for […]

Jordbruk – en nøkkelnæring

Jordbruk – en nøkkelnæring

Av de to næringene som inngår i betegnelsen “landbruk” er det selve jordbruket som er det mest sentrale, og i mange tilfeller vil lekfolk bruke de to betegnelsene om hverandre. […]

Landbruk – grunnlaget for all sivilisasjon

Landbruk – grunnlaget for all sivilisasjon

Landbruk er en samlebetegnelse for to svært viktige næringsveier, jordbruk og skogbruk. Gjennom mesteparten av Norges historie, helt opp til for noen tiår siden, var begge to blant de viktigste […]