Fakta om storfe

Facts about cattleStorfe er en samlebetegnelse om tamfe som tilhører forskjellige deler av oksefamilien, og er altså det dyret som avhengig av kjønn og alder blir kalt ku, okse, kvige, eller kalv. I Norge og i store deler av verden er storfe det viktigste husdyret i ren økonomisk forstand, på grunn av den store omsetningen av kjøtt, melk, og meieriprodukter.

Når et storfe blir født, kalles det for kalv. En kalv av hunkjønn vil kalles for en kvige fra den er ett år til den får sin første kalv, etter det kalles den for ku. Et spesialbegrep er sinku, som er en ku som har gått tom for melk og derfor må få kalv igjen for å få i gang melkeproduksjonen på nytt. Hannen kalles for okse, eller, med et eldre begrep, stut. En seminokse er en avlsokse, disse benyttes i avlen ved at man bruker deres sæd i kunstig inseminasjon av kyr. Det er en svært omstendelig prosess å velge ut hvilke okser som blir seminokser, og det settes svært strenge krav. Etter inseminasjonen tar det 9-10 måneder før kalven blir født. Kyr får sjelden mer enn én kalv om gangen.

Tamfe finnes i alle deler av verden, med en stor variasjon i rasene. Man skiller gjerne mellom såkalt tropisk fe og europeisk tamfe. Førstnevnte gir mindre melk men tåler varmen bedre. På tross av at slike kyr kan se ganske så svake ut, er deres store styrke at de har større motstandskraft mot tropiske sykdommer. Det har gjort at denne typen fe foretrekkes fremfor større og kraftigere europeisk fe i tropiske strøk.

Blant europeisk storfe har man to hovedtyper, melkefe og kjøttfe. Som de fleste vil forstå spiller disse betegnelsene på hovedbruken av de forskjellige gruppene fe. Melkefe brukes først og fremst av melkebønder fordi de har egenskaper som gir mye melk av god kvalitet. Kjøttfe gir på sin side kjøtt av god kvalitet, på en kostnadseffektiv måte. I tillegg kommer det som kaller kombinasjonsfe eller kombinasjonraser, som den meste kjente norske rasen NRT (Norsk Rødt Fe) er et eksempel på.