Hold av svin

Keep tenderloinDersom du liker skinke og bacon, har du sikkert skjønt at svineholdet er en grunnleggende del av landbruket både i Norge og internasjonalt. Til tross for at vi har mange negative konnotasjoner i forhold til griser, er de aller fleste fortsatt glade i svinekjøtt og relaterte produkter. Så mange som halvparten av Norges befolkning spiser for eksempel ribbe og pølser til julemiddag.

Tamgrisen er evolusjonært sett en arvtaker til villsvinet, og holdes som husdyr spesifikt på grunn av kjøttet. Dette i motsetning til andre husdyr som ku, geit, sau, og høne som har andre ting å bidra med, fra melk og meieriprodukter til ull, lær, og egg. Svin ble temmet for første gang for rundt 10 000 år siden. I Norge ser det ut til at menneskene begynte med svinehold for omtrent 3 000 – 4 000 år siden.

Det er flere typer svin, som kalles for ulike raser. Man skiller mellom hvite raser og forskjellige andre raser som er mer spesialiserte, lokale, eller av nyere dato. I Norge finner man stort sett hvite raser, herunder særlig landsvin og yorkshiresvin. Disse to rasene er på mange måter ganske like. De har lange kropper, og er forholdsvis magre sammenlignet med for eksempel de mest kjente amerikanske rasene. Det gjør også at de spiser mye mindre for. Utseendemessig er de likevel ganske forskjellige, den største forskjellen er at yorskhire har stående ører mens de til landsvinet henger ned.

I Norge er det spesifikt norsk landsvin som har blitt den vanligste rasen over tid. Faktisk er rundt 90 prosent av grisene i Norge i dag representanter for denne rasen. Den ligner mye på både dansk og svensk landsvin. Noen av grisene som slaktes i Norge er også hybridgriser, det vil si krysninger av forskjellige raser. Som regel er det da norsk landsvin, som bidrar med det meste av avlsmaterialet.