Jordbruk – en nøkkelnæring

Agriculture - a key industryAv de to næringene som inngår i betegnelsen “landbruk” er det selve jordbruket som er det mest sentrale, og i mange tilfeller vil lekfolk bruke de to betegnelsene om hverandre. Det er fordi det først og fremst er jordbruket som sikrer vår videre eksistens og overlevelse gjennom matproduksjonen. I dag har svært mye av maten vært gjennom forskjellige former for industriell behandling før vi får den, men det er nå fortsatt slik at denne behandlingen må ta utgangspunkt i råvarer fra bondelandet.

Innenfor jordbruket kan vi identifisere to hovedgrener, hvorav den ene er åkerbruk og den andre er husdyrhold. Det er på ingen måte vanntette skott mellom disse to, for produktene som dyrkes på åkeren blir ofte til mat for husdyrene, mens husdyrenes gjødsel kan bli brukt til å øke produktiviteten i åkeren. Likevel kan det være formålstjenlig å skille mellom de to, og i de fleste tilfeller vil dagens bønder identifisere seg enten med den ene grenen eller den andre. Den gammeldagse gården der man dyrket alt og hadde alle slags dyr fantes knapt nok historisk, og eksisterer i hvert fall ikke i dag med mindre det er snakk om en gård spesialtilpasset for turister og byfolk.

I Norge er de viktigste produktene fra åkeren korn av forskjellige sorter, poteter, og gress som brukes til å fore kyr med. Korn brukes til svært mye, fra brød og øl til pizzadeig og frokostblanding, så dette er et viktig næringsstoff. Historisk sett har kornet vært det grunnleggende næringsmiddelet i europeisk kultur. Vikingene ville ikke bosette seg i Finnmark, for det gikk det ikke an å dyrke korn og dermed heller ikke å brygge det ølet som sto sentralt i deres ritualer.

Av husdyrhold finnes det etter hvert mange forskjellige avarter, men det klart viktigste i Norge er hold av melkekyr. Dette er den vanligste formen for gårdsdrift i landet, og kilden til alt av melk og de mange meieriproduktene – ost, yoghurt, rømme, fløte, is, osv.