Korn og korndyrking

Grain and grain cultivationKorn er den viktigste kilden til mat på jorda. Når man snakker om korn, er det egentlig en samlebetegnelse for mange forskjellige former for gress som dyrkes for at man skal benytte frøene til mat. Blant de viktigste av diss er hvete, ris, og mais, men dessuten bygg, havre, rug, hirse, og durra. Bokhvete regnes også som korn, selv om det strengt tatt ikke er gress. I enkelte land brukes ordet “korn” litt annerledes enn i Norge, i Sverige for eksempel er det bare bygg som regnes som korn, og i Skottland er det havre. I USA er det mais, tidligere kalt “Indian corn”, som har fått dette navnet. Men i Norge brukes begrepet korn om alt som på engelsk kalles “grain” eller “cereals”.

Korn spises både av mennesker og av husdyr, så store deler av verdens melke- og kjøttproduksjon er også avhengig av korndyrkingen. Fra et makrosynspunkt er det først og fremst karbohydrater mennesker får fra kornet. Korn og relaterte kornvarer står i dag for så mye som en fjerdedel av all energien vi får i oss, og har lenge vært selve grunnlaget for de mest avanserte sivilisasjoner. I tillegg får vi også protein og fiber fra kornproduktene, for ikke å nevne jern, selen, og vitaminer. Hvete er den kornarten som tilfører mest protein til kosten og bidrar dermed til å bygge sterke muskler. Mais inneholder forholdsvis mye fett og er derfor foretrukket, til å fete opp blant annet storfe, svin, og høns med.

I dag brukes, utrolig nok, så mye som halvparten av all dyrkbar mark i hele verden til å dyrke korn! Produksjonen hvert år nærmer seg 3 milliarder tonn, hvorav det meste er hvete, ris, og mais. De største eksportørene av kornvarer er de nordamerikanske landene, Australia, Argentina, og Thailand. Japan og Kina importerer mye korn, særlig ris.