Hei, og velkommen til disse sidene som gir deg alt av informasjon som har med landbruk å gjøre! Her finner du alle slags opplysninger, om både jordbruk og skogbruk, sentrale primærnæringer som har lagt grunnlaget for tidligere naturbruk, og våre nåværende teknikker. I dagens urbane virkelighet er det lett å glemme hvor mat og drikke egentlig kommer fra, og det er særlig viktig å gi barn og unge en forståelse av disse næringene, og deres sentrale bidrag til økonomi, livskvalitet, og helse. Dersom landbruk, dyrkbar jord, og husdyr ikke forvaltes på en god måte, kan det få katastrofale konsekvenser for klodens fremtid.

På disse sidene finner du mye informasjon om hva landbruk egentlig er, med vekt på noen av de viktigste formene for jordbruk her i landet. I Norge har det jo blitt slik at veldig mange av de som driver gårdsbruk satser på melkeproduksjon og storfe, og det reflekteres på den måten at du får vite ganske mye om kyr og storferaser på dette nettstedet. Les blant annet om hvordan de lokale storferasene i Norge har blitt byttet ut med en samlende og mer produktiv rase, og om hvordan kjente raser fra utlandet også er i ferd med å havne i norske fjøs.

Noe av det viktigste når man driver med dyrehold, enten det er storfe, svin, eller andre dyr, er at man har kompetente eiere som opptrer som ansvarlige fagfolk. Derfor vil leseren finne et fokus på dette med kompetanse og forstand i dyreholdet, som skal sikre at dyrene har det bra.