Storferaser i verden

Cattle Breeds in the WorldI de fleste land i den vestlige verden finner man ikke lenger så ofte kombinasjonsfe som har egenskaper, både i forhold til melk og kjøtt. Der har de i stedet blitt erstattet av rent spesialiserte raser, som egner seg enten som melkekyr, eller som kjøttfe.

Når man snakker om rase blant storfe dreier det seg egentlig om et ganske komplekst begrep. Det handler på den ene siden om utseendet, som for eksempel fargen, hornenes fasong, og eventuelle mønstre. På den annen side er det også viktig med økonomiske faktorer som form og størrelse på kroppen (kjøttvekt) og hvor mye melk kyrne kan gi. Siden storfe holdes av økonomiske hensyn, er disse faktorene tillagt stor vekt. I avlen, for eksempel, blir det gjerne brukt avlsdyr innenfor et ganske snevert sjikt av kriterier. Som et resultat av dette vil dyr som tilhører samme rase gjerne være forbløffende like.

I Storbritannia var satsingen på avl av storferaser del av den jordbruksrevolusjonen som gikk forut for den industrielle revolusjon. Derfor har britene helt siden 1700-tallet vært ledende på dette området, og de britiske øyene har gitt opphav til mange av verdens mest kjente storferaser. Blant de mest kjente finner man Hereford-rasen, et kjøttfe som er særdeles hardført, og har greid seg bra på slettene i USA og Australia. En annen populær og veldig anerkjent rase av kjøttfe er angus, som kommer fra Skottland. I tillegg finnes det forskjellige raser melkefe fra Storbritannia, hvorav særlig fe fra Jersey, er kjent for å gi fet og god melk. Ayrshirefe har også hatt stor betydning, og har også blitt brukt mye til kryssavl. Det har således blant annet påvirket utviklingen av norsk rødt fe.

De senere årene har USA vært ledende innenfor avl av storfe, simpelthen fordi det er så mye krøtter der borte, men også på grunn av deres avanserte vitenskapelige tilnærming. På den annen side kritiseres amerikanske krøtterdrift, for bruk av for mange kjemikalier som truer både dyr og menneskers helse.